Herbalife е член на SELDIA (Европската организација за директна продажба) и потписник на нивниот Етички кодекс.
mk-MK | 20.02.2018 23:31:25 | NAMP2HLASPX01