Herbalife е член на SELDIA (Европската организација за директна продажба) и потписник на нивниот Етички кодекс.
mk-MK | 21.03.2019 23:35:43 | NAMP2HLASPX01