Herbalife е член на SELDIA (Европската организација за директна продажба) и потписник на нивниот Етички кодекс.
mk-MK | 16.11.2018 23:38:35 | NAMP2HLASPX01