Herbalife е член на SELDIA (Европската организација за директна продажба) и потписник на нивниот Етички кодекс.
mk-MK | 25.08.2019 05:14:34 | NAMP2HLASPX03